Aros Åpark, Aarhus C

 • Udarbejdet
 • Under udarbejdelse
 • Grundstørrelse
 • 1.830 m²
 • Etageareal
 • 3.000 m²
 • Anvendelse
 • Detail- og boligejendom
 • Adresse
 • Thorvaldsensgade, Aarhus C
 • Bygherre
 • Privat bygherre
 • Arkitekt
 • Arkitekter M.A.A.

Projektet Aros Åpark indeholder en bolig- og erhvervsejendom i en offentlig park.

Projektet er beliggende, hvor Thorvaldsensgade krydser Vestergade og hvor åen slynger sig. I dag ligger Netto på grunden. Hele arealet omdannes til en offentlig park med adgang til åen.

I parken placeres en etageejendom, et punkthus i et nutidigt formsprog, der taler sammen med karrébebyggelsen, som danner ring omkring grunden. I samarbejde med landskabsarkitekt Kristine Jensen har vi tænkt sammenhængen med de øvrige grønne byrum og den grønne kile ind i projektet.

Huset indeholder en dagligvarebutik og et indgangsparti i stueplan, endvidere et café-udsalg samt 26 lejligheder i varierende størrelser fordelt på etagerne. I kælderen er der lager og cykelparkering. Huset er i alt 3000 m².

Al adgang til butik og boliger samt varelevering foregår fra Thorvaldsensgade. Parkering finder sted i nærliggende p-hus.

Bygningen fremstår som en teglbygning med facade i 6 etager mod Thorvaldsensgade. Den trapper ned mod åen, hvorved der skabes 3 forskudte tagterrasser til husets beboere.

Udtrykket i facaderne er meget åbent og markeret med tilbagetrukne vinduesåbninger med false i kobber. Skår i bygningskroppen danner nicher til indgangspartier og private altaner. Facaden i stueplan følger samme rytme med store åbninger eller tilbagetrækninger i murværket. Dette skaber variation rundt om huset. Huset bygges i tegl genanvendt fra det eksisterende hus blandet med nye sten i gyldne farver, der passer til nicher og false, der er foret med kobber

Det grønne byrum fortsættes på tagterrasser, i form af begrønnede plantekasser ved etageadskillelserne og beplantning på opholdsarealerne, der også kan ses fra gadeplanet. På taget lægges sedum.

Bygningen vil med sine 1½ – 6 etager blive et dynamisk pejlemærke i byrummet, og give noget nyt til området og byen. Samtidig refererer bygningen til den kontekst, den befinder sig i.